hücreler arası madde ne demek?

 1. Hücreleri bir arada tutan bağlayıcı maddenin hücreye oranla az olan, hücreler arasında bulunan madde. Epitel dokularında hücreler arası madde az olduğundan bu adla açıklanır.
 2. (en)Substantia intercellularis.

hücreler arası aralık

 1. Bir dokudaki hücreler arasında bulunan dar ya da geniş aralıklar. İntersellüler açıklık.
 2. (en)Intercellular space.
 3. (fr)Espace intercellulaire
 4. (la)Inter: arasında; cellula: küçük hücre

hücreler arası köprüler

 1. Örtü epitelinin hücreleri arasında meydana gelen ve hücrelerin sitoplâzmasını birbirine bağlayan, karbondioksit ve besin maddeleri için geçit oluşturan uzantılar.
 2. Böcek eşey hücrelerinin meydana gelişi sırasında tamamlanmamış sitokinez sonucu görülen hücreler arası geçitler. İntersellüler köprüler.
 3. (en)Intercellular bridges.
 4. (al)Interzellulärbrucke
 5. (fr)Ponte intercellulaires
 6. (la)Inter: arasında; cellula: küçük hücre

ara

 1. Aralık.
 2. İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe.
 3. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla.
 4. Kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi
 5. Toplu bulunan nesnelerin veya kimselerin içi
 6. Bir oyunda, bir filmde dinlenme süresi, antrakt.
 7. Toplu jimnastik dizilmelerinde, sıradakilerin birbirlerinden yanlamasına olan uzaklıkları.
 8. Futbol oyununun kırk beşer dakikalık iki devresi arasında verilen on beş dakikalık dinlenme süresi.
 9. Sinemalarda gösterim başlarında ya da ortalarında verilenara.
 10. Takımların oyunarasında aldıkları birer dakikalık dinlenme ve yönelge alma süresi. Bir takım bütün bir oyun süresince ancak dörtara alabilir. Buara dakikaları oyun süresinin dışında kalır.

madde

 1. Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, özdek
 2. Bir şeyi oluşturan öge.
 3. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm
 4. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri
 5. İleri sürülen sorun.
 6. Para, mal vb. ile ilgili şey.
 7. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
 8. Bk. özdek
 9. Bk. sınar
 10. Uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şey.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hücreler arası aralıkhücreler arası köprülerhücreler arası sıvıhücreler arasıhücrelerhücreler dolduruluyorhücrelerarasıhücrelerarası sıvıhücrelerarasi maddehücreleri bölhücrehücre açıklamasıhücre adezyon moleküllerihücre ağzıhücre akilearası açıkarası açılmakarası bozukarası bozuk olmakarası bozulmakarası geçmedenarası iyiarası iyi olmakarası kötü olmakarası olmamakarasarasataraseçimaraara açıklığıara açmakara aksli inis takimiara alıcı dalgalığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın