group by subject ne demek?

 1. Konuya göre gruplama

group by size

 1. Boyuta göre grupla

group by box

 1. Kutuya Göre Gruplandır

by

 1. Yakın
 2. Bir kenara
 3. Asıl gayeden uzak ifade veya fikir
 4. Ilâve edilen veya ikinci derecede önemli olan şey.
 5. Edat yanında, yakınında, nezdinde
 6. Yakınından, yanından
 7. Ile, vasıtasıyla
 8. (-den),tarafından
 9. Kadar
 10. Göre

subject

 1. Özne
 2. Nesne
 3. Vatandaş
 4. To (birini) (olumsuz bir şeye) maruz bırakmak.
 5. (birine) (olumsuz bir şey) yapmak
 6. Denek
 7. Konu
 8. Ders
 9. Mecbur etmek, boyun eğdirmek, maruz bırakmak, etmek, çektirmek
 10. Kul, bende

Türetilmiş Kelimeler (bis)

group by sizegroup by boxgroup by fromgroup by tablegroup by timegroupgroup accentgroup accountgroup actiongroup addressgroup administration plansgroup and outlinegroup bonusgroup boxgroup bygrouchgrouchilygrouchinessgrouchogrouchybyby (main) forceby a fraction of an inchby a hairby a hairbreadthby a hairs breadthby a lengthby a majorityby a mechanismby a nosebb 52b addressb amplifierb and b
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın