granül yem ne demek?

 1. Çapı 150-1200 mikron arasında olan karma yemler.
 2. (en)Granule feed.

granül durumuna getirme

 1. Pelet yemin özel makinelerden geçirilip küçültülerek kırıntı yem durumuna getirilme işlemi, kırıntılaştırma.
 2. (en)Crumbling.

granül

 1. Bir maddenin en küçük tanesi.
 2. Sitoplazmada bulunan küçük tanecikler.
 3. Tanecik
 4. Küçük yuvarlak ya da oval herhangi bir yapı. Özellikle sitoplâzmadaki lipit, proteingranülleri, ribozomgranülleri, polenin ekzini üzerindeki yuvarlak çıkıntılar gibi.
 5. Yuvarlak biçimde hazırlanmış, ağız yoluyla kullanılabilen ağırlığı 50 mg'a kadar olan yumuşak kıvamda ilaç biçimi.
 6. Ufak tane, tanecik, partikül.
 7. (en)Granule.
 8. (en)Granular.
 9. (en)Grain.
 10. (en)Granulous.

yem

 1. Hayvan yiyeceği.
 2. Kuş ve balık tutmak için tuzağa bırakılan, oltaya takılan yiyecek veya yiyecek görüntüsündeki nesne
 3. Ağızotu.
 4. Birini aldatabilmek için hazırlanmış düzen, kullanılan kimse veya şey.
 5. Hayvanlar tarafından tüketilen ve hayvanların yaşama ve verim gereksinimlerini enerji ve/veya besin maddeleri yönünden karşılamak amacıyla belli sınır ve koşullarda yedirildiği zaman sağlığına zararlı olmayan, yararlanılabilir durumdaki organik ve/veya inorganik besin maddelerinin bir veya birkaçını kapsayan, bitkisel veya hayvansal kökenli veya doğada serbest olarak bulunan maddeler.
 6. Yapısında organik ve inorganik besin maddelerini bulunduran, belli oranlarda verildiğinde yetiştirciliği yapılan canlının sağlık, gelişme, üreme, verim gibi özellikleri üzerinde olumlu etki yapan maddeler.
 7. Balıkları cezbetmek için olta iğnesine takılan veya tuzak ağlar içine konulan, sinek, canlı yem, yem solucanı gibi gerçek veya yapay balık yemleri.
 8. (en)Feed.
 9. (en)Bait.
 10. (en)Draw.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

granül durumuna getirmegranülgranülarisgranülasyogranülasyongranülasyon dokusugranülasyonla iyileşmegranüle etmekgranülergranüler hücre miyoblastomugrangran komikgranagranadagranadillayemyem aramayem atmakyem ayarında maddeyem balığıyem bileşimiyem birimleriyem bitkileriyem bitkileri ürünleriyem bloklarıyeye kürküm yeyeayea and nayyeah
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın