gerilim düşürücü transformatör ne demek?

 1. Bk. düşürücü dönüştüreç
 2. (en)Step down transformer.

düşürücü dönüştüreç

 1. Gerilimi, girdiden daha düşük değere düşüren dönüştüreç.
 2. (en)Step-down transformer.
 3. (al)Abwärtstransformator
 4. (fr)Dévolteur, transformateur réducteur

gerilim

 1. Gerginlik, tansiyon
 2. Konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi, tansiyon.
 3. İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür.
 4. Bir iletkenin uçları arasındaki gizil güç farkı, potansiyel farkı, voltaj.
 5. İhtiyaçların karşılanamadığı veya bir hedefe yönelmiş davranışlar engellendiğinde ortaya çıkan coşkulu durum.
 6. Çeşitli yollara başvurularak filmde yaratılan sıkıntılı, gergin hava, tansiyon.
 7. (Derleme.. gerilme) Konuşmada bir sesin meydana gelmesi için ses kirişlerinin gerginleşmesi (1. evregerilim, 2. evre oluşum, 3. evre çözülüm) .
 8. Elektrik alanı içinde bulunan iki noktanın erkil değerleri çıkarımı. Bu nicelik genellikle volt olarak ölçülür.
 9. Çeşitli yollara başvurularak, konunun anlatımında yaratılan sıkıntılı, gergin hava.
 10. Bir iletkenin iki ucundaki elektrik akımını sağlayan gizil güç eşitsizliği.

gerilim çatlağı

 1. Gerilme güçleriyle oluşan çatlak.
 2. (en)Tension joint.
 3. (al)Zugkluft, Zerrkluft
 4. (fr)Diaclase d'extention

düşürücü

 1. Düşürme özelliği olan.

transformatör

 1. Trafo
 2. Bk. dönüştüreç
 3. Bk. dönüştürücü
 4. Bk. dönüştürgeç
 5. (en)[Transformator (der) ] transformer, device for changing the voltage of electrical current.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gerilimgerilim çatlağıgerilim denetleyicigerilim doğrultma derecesigerilim düşmesigerilim düşürücügerilim düşüşügerilim düzengecigerilim düzenlecigerilim düzenleyicigeriligerili ipgerilikgerilgerile gerilegerilebilengerilebilirgerilebilirlikdüşürücüdüşürücü dönüştüreçdüşürülmedüşürülmekdüşürülüş
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın