gereksiz görmek ne demek?

 1. Lüzum görmemek, gerek duymamak.

  Ona danışmayı gereksiz görerek Sevim'e yöneldi.

  N. Cumalı

gereksiz gösteriş

 1. (en)Gaud.

gereksiz antidiüretik hormon salgılanması sendromu

 1. (en)Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone.

görmek

 1. Göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek
 2. Anlamak, kavramak, sezmek
 3. Yanına gidip konuşmak.
 4. Bir şey hakkında bir yargıya varmak, değerlendirmek.
 5. Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak
 6. Yapmak, etmek.
 7. Kendisine yapılmak, bir davranışla karşılaşmak, maruz kalmak.
 8. Almak.
 9. (en)Transact.
 10. (en)Observe.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gereksiz gösterişgereksiz antidiüretik hormon salgılanması sendromugereksiz ayrıntıgereksiz ayrıntılarla uğraşmakgereksiz ayrıntılıgereksiz çoklukgereksizgereksiz değişkengereksiz doğrugereksiz eşyagereksime fiiligereksinimgereksinim memnuniyet yaklaşımıgereksinim belirtimigereksinim saptamagörmekgörmek istiyorumgörmegörme açısıgörme alanıgörme alanının eşdeğer ışıklılığıgörme bozukluğugörgör bakgör işit araçlarıgör işit gereçlerigör ödegöbgöbbasangöbbengöbeçgöbede
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın