geçkinlik evresi ne demek?

 1. Yer biçimlerinin aşınarak, yontularak düze yakın az dalgalı bir duruma girdiği, yüksekliklerinin kalmadığı evre.
 2. (en)Senile stage.
 3. (fr)Stade de la sénilité

geçkinlik çağı

 1. Aşınma döneminde, yontuk düzlüklerin geliştiği üçüncü önemli evre.
 2. (en)Stage of old age.
 3. (al)Greisenstadium
 4. (fr)Stade de sélénité

geçkinlik

 1. Geçkin olma durumu.
 2. (en)Being past one´s prime.
 3. (en)Overripeness, overmaturity (of fruits).
 4. (en)(of a flower) being past its prime.

evre

 1. Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha
 2. Sabnamlı bir olayın yinelenimleri boyunca, içinde bulunduğu aşamaları niteleyen açısal nicelik.
 3. Merhale, faz
 4. Aynı yinelenimdeki dönemsel iki devinimin birbirine göre durumunu saptayan özellik. (İki devinim, aynı anda, dönemsel devinimin aynı noktasında bulunuyorlarsa aynı evrededirler (evrede). Ses dalgalarının, elektrik salınımlarının evresinden de söz edilebilir).
 5. Motorlarda birbirini izleyen emme, sıkıştırma, yanma ve atma işlemlerinden oluşan dönemlerin her biri.
 6. Bir hastalığın veya işlemin çeşitli durum veya safhalarından her biri
 7. Elbisenin dış yüzü.
 8. (en)Cycle stroke.
 9. (en)Stage.
 10. (en)Phase.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

geçkinlik çağıgeçkinlikgeçkingeçkin kızgeçkin koyakgeçkievresel devinimlerevresel zaman ezevreevre açısıevre bindiricisievre çizelgesievre çizgesievrevraevraaçevraçevrad
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın