geçkinlik çağı ne demek?

 1. Aşınma döneminde, yontuk düzlüklerin geliştiği üçüncü önemli evre.
 2. (en)Stage of old age.
 3. (al)Greisenstadium
 4. (fr)Stade de sélénité

geçkinlik evresi

 1. Yer biçimlerinin aşınarak, yontularak düze yakın az dalgalı bir duruma girdiği, yüksekliklerinin kalmadığı evre.
 2. (en)Senile stage.
 3. (fr)Stade de la sénilité

geçkinlik

 1. Geçkin olma durumu.
 2. (en)Being past one´s prime.
 3. (en)Overripeness, overmaturity (of fruits).
 4. (en)(of a flower) being past its prime.

çağ

 1. Zaman dilimi, vakit.
 2. Hayatın çocukluk, gençlik vb. dönemlerinden her biri, yaş
 3. Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, devir
 4. Tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri, kurun.
 5. Bir şeyin uygun, elverişli zamanı
 6. Bir katmanın oluştuğu süre.
 7. "Dördüncüçağ", "gençlikçağı" örneklerinde olduğu gibi, yerine göre yerbilim evrelerine verilen ad.
 8. Zaman, vakit, esna, hengam, mevsim.
 9. (en)Era.
 10. (en)Times.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

geçkinlik evresigeçkinlikgeçkingeçkin kızgeçkin koyakgeçkiçağı geçmekçağı yakalamakçağılçağıl çağılçağıldamaçağıldamakçağıldayarak akmakçağıldayışçağılıçağıltıçağçağ açmakçağ atlamakçağ dışıçağ dışılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın