geçirgen ne demek?

 1. Gaz, sıvı vb.ni içinden kolaylıkla geçiren.
 2. Sıvıların geçmesine elverişli (kayaç), geçirimli.
 3. Kimi yükün ya da özdecikleri içinden göçüren (zar).
 4. Kimi yükün ya da özdecikleri içinden göçüren (zar).
 5. Sıvı veya diğer bir maddenin içinden geçmesine izin veren.
 6. Sıvı veya gazların geçişine izin veren özellikte olan.
 7. (en)Perm.
 8. (en)Pervious.
 9. (en)Conductive.
 10. (en)Porous.
 11. (en)Permeable.
 12. (fr)Perm
 13. (fr)Perméable

geçirgen olmayan

 1. İçinden sıvı veya herhangi bir maddenin geçişine izin vermeyen.
 2. (en)Impermeable.

geçirgenlik

 1. Bkz. permeabilite
 2. Bazı cisimlerin, içlerinden gaz, sıvı, akım vb. geçirme özelliği.
 3. Saydam cisimlerin ışığı geçirme derecesi.
 4. Kayaçların, sıvıların geçebilmesine karşı elverişliliği, geçirimlilik.
 5. Bir özdek içinde oluşturulan mıknatıssal akımın, nuknatıslayıcı kuvvete oranı.
 6. Basınçlı bir uçunun gözenekli bir özdekten sızım hızı.
 7. İç direncin karşıtı. (İç direnç ne denli güçsüzsegeçirgenlik o denli çoktur; geçirgenliğin çokluğu oranında da devre, akımı daha kolay geçirir. İç direnç ilegeçirgenlik karşıt olduklarından,geçirgenlik birimi de "ohm" sözcüğünün ters yazılışı olan "mho" ile belirtilir).
 8. Bir zarın, iki tarafında bulunan maddeleri bir taraftan diğer tarafa geçirebilme yeteneği. Permeabilite.
 9. Birim zar alanı başına geçişi ölçen katsayı.
 10. Bir ışık demeti bir çözeltiden geçerken ışığın çözeltiden geçen kısmı, transmittans.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

geçirgen olmayangeçirgenlikgeçirgenlik özelliğigeçirgenlikölçergeçirgeçirebilengeçirengeçigeçi kabulgeçicigeçici adgeçici adres
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın