geçirgenlikölçer ne demek?

 1. Bir toprak örneğinin geçirgenliğini ölçmeye yarayan aygıt.

geçirgenlik

 1. Bkz. permeabilite
 2. Bazı cisimlerin, içlerinden gaz, sıvı, akım vb. geçirme özelliği.
 3. Saydam cisimlerin ışığı geçirme derecesi.
 4. Kayaçların, sıvıların geçebilmesine karşı elverişliliği, geçirimlilik.
 5. Bir özdek içinde oluşturulan mıknatıssal akımın, nuknatıslayıcı kuvvete oranı.
 6. Basınçlı bir uçunun gözenekli bir özdekten sızım hızı.
 7. İç direncin karşıtı. (İç direnç ne denli güçsüzsegeçirgenlik o denli çoktur; geçirgenliğin çokluğu oranında da devre, akımı daha kolay geçirir. İç direnç ilegeçirgenlik karşıt olduklarından,geçirgenlik birimi de "ohm" sözcüğünün ters yazılışı olan "mho" ile belirtilir).
 8. Bir zarın, iki tarafında bulunan maddeleri bir taraftan diğer tarafa geçirebilme yeteneği. Permeabilite.
 9. Birim zar alanı başına geçişi ölçen katsayı.
 10. Bir ışık demeti bir çözeltiden geçerken ışığın çözeltiden geçen kısmı, transmittans.

geçirgenlik özelliği

 1. Işınları geçirme özelliği. Örnek; cam görünür ışığı, kaya tuzu görünür ve UV ışınımları, Beyaz florit (white fluorite) IR, GB, UV ışınlarını, parafin hertzian ışınları, ince metaller gama ışınlarını geçirir.
 2. (en)Transparency.
 3. (fr)Transparence

Türetilmiş Kelimeler (bis)

geçirgenlikgeçirgenlik özelliği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın