gazların kinetik teorisi ne demek?

 1. Bk. uçunların devim kuramı
 2. Gazların hareketlerinde gözlenen düzenliliği açıklamak üzere geliştirilmiş bir teoridir. Buna göre 1.Gaz molekül ya da taneciklerin hacmi, gazın içinde bulunduğu kabın hacmi yanında ihmal edilecek kadar azdır. 2.Bütün gaz molekülleri sürekli hareket halindedir, birbirleriyle ve de bulundukları kabın çeperleriyle çarpışırlar. 3.Bir gazın ortalama kinetik enerjisi sıcaklıkla doğru orantılıdır. 4.Gaz molekülleri arasında çekim kuvvetleri ihmal edilebilir düzeydedir.

uçunların devim kuramı

 1. Uçunları oluşturan özdeciklerin ya da öğeciklerin, kendi aralarında ve bulundukları kabın çeperleri ile çarpışmalarından yola çıkarak uçun yasalarını ve ısıl erkenin yapısını açıklayan kuram.
 2. Uçunları oluşturan özdeciklerin ya da öğeciklerin, kendi aralarında ve bulundukları kabın çeperleri ile çarpışmalarından yola çıkarak uçun yasalarını ve ısıl erkenin yapısını açıklayan kuram.
 3. (en)Kinetic theory of gases.
 4. (al)Kinetische Gastheorie
 5. (fr)Théorie cinétique des gaz

gazların emilmesi

 1. (en)Occlusion.

gazlar

 1. (en)Gases

kinetik

 1. Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan.
 2. Hareket olaylarını inceleyen bilim dalı.
 3. Kimyasal tepkimelerin hızlarını inceleyen bilim dalı.
 4. Bk. devimsel
 5. Bk. hızbilim
 6. Devinimli
 7. Hareket ile ilgili.
 8. Cisimlerin hareketini etkileyen kuvvetler ile ilgili.
 9. Fr. Hareketle alakalı. Hareket dolayısıyla meydana gelen, hareketli.
 10. (en)Kinetic.

teorisi

 1. (en)Theory, speculation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gazların emilmesigazlargazlarin kinetik teorisigazlarla tedavigazlagazla çalışangazla çalışmagazla ısıtmagazlamakinetikkinetik bilimikinetik energykinetik enerjikinetik kimyasal maddelerkinetik momentkinetik polarizasyonkinetik sanatkinetik sürtünmekinetik teorikinetickinetic artkinetic energykinetic frictionkinetic moment
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın