uçunların devim kuramı ne demek?

 1. Uçunları oluşturan özdeciklerin ya da öğeciklerin, kendi aralarında ve bulundukları kabın çeperleri ile çarpışmalarından yola çıkarak uçun yasalarını ve ısıl erkenin yapısını açıklayan kuram.
 2. Uçunları oluşturan özdeciklerin ya da öğeciklerin, kendi aralarında ve bulundukları kabın çeperleri ile çarpışmalarından yola çıkarak uçun yasalarını ve ısıl erkenin yapısını açıklayan kuram.
 3. (en)Kinetic theory of gases.
 4. (al)Kinetische Gastheorie
 5. (fr)Théorie cinétique des gaz

uçunlaşım

 1. Sıvı evre oluşmadan, katıdan uçun haline geçiş.
 2. Sıvı evre oluşmadan, katıdan uçun haline geçiş.
 3. (al)Sublimation
 4. (fr)Sublimation

uçunlu ısılölçer

 1. Uçunların basınçlarının ve oylumlarının, belirli koşullarda, sıcaklıkla oranlı olarak artışından yararlanarak çalışan ısılölçer.
 2. Uçunların basınçlarının ve oylumlarının, belirli koşullarda, sıcaklıkla oranlı olarak artışından yararlanarak çalışan ısılölçer.
 3. (en)Gas thermometer.
 4. (al)Gasthermometer
 5. (fr)Thermomètre à gaz

devim

 1. Devinim.
 2. (Resim, Heykel) Resim ve heykelde belirtilen devinim görünüşleri.
 3. (en)Bewegung.
 4. (en)Motion.
 5. (en)Movement.
 6. (en)Flux.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

uçunlaşımuçunlu ısılölçeruçunlu sayaçuçunuçun arıtımıuçun basıncıuçun basıölçeriuçun değişmezidevimdevim bilgisidevim bilimidevim duyum azalmasıdevim duyusudevim duyusu yöntemidevim niceliğidevim ölçeğidevim yitimidevimbilimdevideviancedeviantdeviant animalsdeviant devıate
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın