gazların emilmesi ne demek?

 1. (en)Occlusion.

gazların kinetik teorisi

 1. Bk. uçunların devim kuramı
 2. Gazların hareketlerinde gözlenen düzenliliği açıklamak üzere geliştirilmiş bir teoridir. Buna göre 1.Gaz molekül ya da taneciklerin hacmi, gazın içinde bulunduğu kabın hacmi yanında ihmal edilecek kadar azdır. 2.Bütün gaz molekülleri sürekli hareket halindedir, birbirleriyle ve de bulundukları kabın çeperleriyle çarpışırlar. 3.Bir gazın ortalama kinetik enerjisi sıcaklıkla doğru orantılıdır. 4.Gaz molekülleri arasında çekim kuvvetleri ihmal edilebilir düzeydedir.

gazlar

 1. (en)Gases

emilme

 1. Bkz. absorbsiyon, emilim
 2. Emilmek işi.
 3. Herhangi bir boşlukta toplanan sıvı, kan veya irinin doku tarafından emilerek ortadan kalkması.
 4. Herhangi bir maddenin erime veya çözülme sonucu ortadan kalkması, bu nitelikle belirgin madde kaybı.
 5. Gıdaların bağırsaklardan kana ve lenf yoluna emilmesi.
 6. Embriyonik dönemde ölen yavrunun döl yatağı tarafından emilmesi, rezorpsiyon.
 7. (en)Absorption, sorption.
 8. (en)Resorption.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gazların kinetik teorisigazlargazlarin kinetik teorisigazlarla tedavigazlagazla çalışangazla çalışmagazla ısıtmagazlamaemilmeemilmekemilmeyi kolaylaştırıcıemilmeyi kolaylaştırıcı maddeemil abderhaldenemil zatopekemileemile bernardemile lahoud
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın