göründü sivasın bağları ne demek?

 1. Umutla beklenen sonuç ters yönde gelişti.

göründü

 1. (en)Appeared

görün

 1. (en)[görmek] see, observe, spot, view, catch sight of, get sight of, consider, wake to, waken, sight, see into, behold, experience, espy.

sivas

 1. (en)Sivas.

bağ

 1. Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne.
 2. Sargı.
 3. İlgi, ilişki, rabıta
 4. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti.
 5. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm.
 6. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret.
 7. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası
 8. Bağlam, deste, demet.
 9. Meyve bahçesi.
 10. Bir özdecik oluşumunda iki öğeciğin kimi dış eksiciklerinin ortaklaşa kullanımı ile ya da eksicik alışverişi ile sağlananbağlanım.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

göründügörüngörüncegörünçgörünç işleyimigörünççügörügörücügörücü gitmekgörücülükgörücüye çıkmaksivassivasiva shivasiva malasisivadsivak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın