göl ayağı ne demek?

  1. Bir gölün artan sularını denize, başka bir göle veya ırmağa taşıyan akarsu, ayak.

göl alabalığı

  1. Abant alabalığı.
  2. (la)Salmo trutta abanticus

göl alası

  1. (Salmo lacustris) Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının alabalıkgiller (Saimonidae) familyasından (bk.) bir balık türü. Uzunluğu 40-70 cm. Orta Avrupa ve Anadolu sularında yaşar.
  2. (en)Kind of salmon trout.
  3. (al)Seeforelle
  4. (fr)Salmon de lac

Türetilmiş Kelimeler (bis)

göl alabalığıgöl alasıgöl asfaltıgöl asfaltigöl balıkçılığıgölgöl bilimigöl birikintisigöl dibigöl evigöbgöbbasangöbbengöbeçgöbedeayağı alışmakayağı almakayağı bağlıayağı cıvıkayağı çabukayağı çarıklıayağı çekmekayağı dolaşmakayağı düşmekayağı düze basmakayağa değmedik taş olmaz, başa gelmedik iş olmazayağa düşmekayağa eğik cepheayağa fırlamakayağa geçirilen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın