fosfat ne demek?

  1. Yapay gübre ve bazı ilaçların yapımında kullanılan fosforik asidin tuzu veya esteri.
  2. Bir anyon içerisinde fosforun merkez atom alduğunu gösterir. PO4-3 radikali taşıyan orto fosforik asitin tuzu. M3PO4 (orto)fosfat, normal veya tersiyer fosfat. M2HPO4 hidrojen (orto)fosfat, mono asit, monohidrik, dibazik veya ikincil fosfat, MH2PO4 dihidrojen (orto) fosfat diasit, dihidrik, monobazik veya birincilfosfat, (M,M')PO4 çift fosfat, (M,M',M")PO4 üçlü fosfat. Diğer fosforik asit tuzları; M4P2O6 veya hipofosfat MPO3, metafosfat M4P2O7, pirofosfat.
  3. Fosforik asidin tuz, ester veya anyon formu. Özellikle ortofosfatı belirtmek için kullanılır.
  4. Fosforik asit (H3PO4) tuzlarının kökü.
  5. (en)Phosphate.
  6. (fr)Phosphate

fosfat bileşiği

  1. (en)Phosphide.

fosfat kayası

  1. Doğada bulunan, flor içeriğinin yüksek olmasından dolayı rasyonlara sınırlı miktarlarda katılan veya 1100 oC'lik sıcaklıkta ısıyla muamele edildiğinde florsuz kaya fosfatı elde edilen fosforca zengin kaya, doğal fosfor kaynağı.
  2. (en)Phosphate rock.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fosfat bileşiğifosfat kayasıfosfat örtmefosfat örtüfosfat translokazfosfatazfosfataz testfosfatazemifosfatemifosfatidfosfajenfosfaminfosfos çıkmakfos septikfoseptik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın