fosfamin ne demek?

 1. Hidrojen fosfür.
 2. Bkz. fosfin
 3. (en)Phosphamine.

hidrojen

 1. Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz, müvellidülma (simgesi H).
 2. Hidrojen, 16.yy'da Paracellus tarafından keşfedilmiş, ilk defa 1766'da Cavandish tarafından çalışılmış ve daha sonra yakıldığında su elde edildiğini bulmuştur. 1898'de Dewar sıvı ve katı hidrojen elde etmiştir.Amonyak ve metanol sentezinde , metal oksit minerallerinin indirgenmesinde kullanılır.
 3. Fr. (Bak: Müvellid-ül ma')
 4. Renksiz, kokusuz, tatsız, yanmaz bir gaz elementi. A. A. 1 .008, A. S. 1.
 5. (en)Hydrogene.
 6. (en)Hydrogen.
 7. (en)Hydrog.
 8. (fr)Hydrogène
 9. (fr)Hydrog

fosfin

 1. Bkz. fosfamin
 2. Hidrojen fosfid.
 3. (en)Phosphine.

fosfajen

 1. Fosfokreatin ve fosfoarjinin gibi enerjiyi depolamada işlev gören bileşikler.
 2. (en)Phosphagen.

fosfat

 1. Yapay gübre ve bazı ilaçların yapımında kullanılan fosforik asidin tuzu veya esteri.
 2. Bir anyon içerisinde fosforun merkez atom alduğunu gösterir. PO4-3 radikali taşıyan orto fosforik asitin tuzu. M3PO4 (orto)fosfat, normal veya tersiyer fosfat. M2HPO4 hidrojen (orto)fosfat, mono asit, monohidrik, dibazik veya ikincil fosfat, MH2PO4 dihidrojen (orto) fosfat diasit, dihidrik, monobazik veya birincilfosfat, (M,M')PO4 çift fosfat, (M,M',M")PO4 üçlü fosfat. Diğer fosforik asit tuzları; M4P2O6 veya hipofosfat MPO3, metafosfat M4P2O7, pirofosfat.
 3. Fosforik asidin tuz, ester veya anyon formu. Özellikle ortofosfatı belirtmek için kullanılır.
 4. Fosforik asit (H3PO4) tuzlarının kökü.
 5. (en)Phosphate.
 6. (fr)Phosphate

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fosfajenfosfatfosfat bileşiğifosfat kayasıfosfat örtme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın