hesaplama seçenekleri ne demek?

 1. (en)Calculation options

calculation

 1. Çıkar hesabı
 2. Tahmin, öngörü
 3. Düşünüp taşınma
 4. Hesap sonucu
 5. Hesaplama, hesap

hesaplama

 1. Hesaplamak işi.
 2. Matematiksel işlemler yapma. Cebirsel bir çalışmadan çok aritmetik bir çalışma. Örneğin, yarıçapı 20 cm. olan bir kürenin hacmini bulma, 5'in karesini bulma veya 9'un karekökünü bulma gibi.
 3. Bk. nicelleme
 4. Bk. işlemleme
 5. (en)Computation.
 6. (en)Reckoning.
 7. (en)Calculation.
 8. (en)Sums.
 9. (en)Compution.
 10. (en)Calculating.

hesaplama kontrol devresi

 1. (en)Computing control circuit

seçenek

 1. Birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif.
 2. (Lat. alter = ikiden biri) : 1- İki olanak arasında zorunlu bir seçme yapma durumu.seçenekli önermeler: İkisinden birini kabul edince öteki dışarıda kalan, geçersiz sayılan önermeler. (Ör. Bir şey ya böyledir ya şöyledir. Bir şey böyledir veya böyle değildir.) 2- Seçilmesi gereken iki yoldan; iki olanaktan biri.
 3. (en)Choice.
 4. (en)Option.
 5. (en)Alternative.
 6. (en)Selection.
 7. (en)Pick.
 8. (fr)Alternatif
 9. (la)Alter

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hesaplamahesaplama kontrol devresihesaplama sistemihesaplamakhesaplamak kitaplamakhesaplamalarhesaplamamakhesaphesap açığıhesap açmakhesap açtırmak istiyorum.hesap adamıseçenekleri ayarlama komutlarıseçenekleri ölçeklemeseçeneklerseçenekliseçenekseçenek ekleseçenek kartıseçenek yolseçenek yol atama
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın