file hücre ne demek?

 1. (en)Basket cell

basket

 1. Basketbolda kazanılan sayı.
 2. Basketbol.
 3. (en)Vessel made of osiers or other twigs, cane, rushes, splints, or other flexible material, interwoven.
 4. (en)The contents of a basket; as much as a basket contains; as, a basket of peaches.
 5. (en)The bell or vase of the Corinthian capital.
 6. (en)The two back seats facing one another on the outside of a stagecoach.
 7. (en)Basket applies to derivative instruments in the marketplace A basket is a group of stocks that is formed with the intention of either being bought or sold all at once.
 8. (en)Applies to derivative products Group of stocks that is formed with the intention of either being bought or sold all at once, usually to perform index arbitrage or a hedging program.
 9. (en)The standard unit of measure for rice One basket is 16 pyi The standard weight for a basket of rice is 46 pounds.
 10. (en)Plastic RfootS on the end of a pole shaft that provides a pushing platform for the poling motion Smaller and lighter on performance equipment.

file handle

 1. Bir programın bir dosyaya erişŸimine olanak sağŸlayan dosyaya verilen emsalsiz tanımlayıcı

file handling keys

 1. Dosya yönetim tuşları

hücre

 1. İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze.
 2. Küçük oda
 3. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda
 4. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.
 5. Göze
 6. Bir canlının tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşı.
 7. Genellikle gözle görülemeyecek kadar küçük, yarı geçirgen bir zar ile çevrili sitoplâzma kitlesinden oluşan, sitoplâzma içinde çeşitli hayalî olayları yürüten çekirdek, endoplâzmik retikulum, mitokondri, sentriol, lizozom, ribozom, gibi organeller ile mikrofilâmentler, mikrotüpçükler vb. yapılar bulunan, genetik materyali ya bir zar ile çevrili (ökaryot) ya da sitoplâzma içinde zarsız olarak yer alan (prokaryot) bir organizmanın yapı ve görev bakımından en küçük birliği.
 8. Bk. odacık
 9. Birkaç anlamı olan bir terim.1. Elektrokimyada bir tuz köprüsü ile elektriksel teması sağlanmış çözeltilere daldırılmış bir çift elektrottan ibaret bir sistem; elektrotlar dış devrede metalik iletken ile bağlıdır. 2. Spektroskopide, bir optik aletin ışık yolu üzerinde, içine numune konulan kap.
 10. Organizmanın canlılığını kendi başına sürdürebilen, bölünüp çoğalabilen ve dışarıdan aldığı maddeleri özümleyebilen en küçük birimi. Çekirdek ve sitoplazmadan oluşan hücre içerisinde canlılığını sürdürebilen organeller bulunurlarsa da bunların yaşaması hücrelerin canlılığını devam ettirmesine bağlıdır.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

file handlefile handling keysfile hashfile headerfile holderfilefile a claimfile a complaintfile a petitionfile access data unitfile aclsfile alignmentfile allocation tablefile already openfile and print sharingfilfil ayaklılıkfil bitifil çomağıfil derisi hastalığıhücrehücre açıklamasıhücre adezyon moleküllerihücre ağzıhücre akilehücre akilihücre anüsühücre aracılı bağışıklıkhücre aracılığıyla aşırı duyarlılıkhücre aralığıhücrhücrahücrathüccabhüccachüccethücceti dafiahücceti kasıra
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın