virtual ne demek?

 1. Gerçek kuvveti olan
 2. Gerçek olmayan
 3. Fiili
 4. Kuvvet veren
 5. Kuvvette olup eyleme geçmemiş, zımni
 6. Gerçek, asıl

gerçek

 1. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
 2. Gerçeklik, realite
 3. Doğruluk
 4. Varlığını şüphesiz kabul ettiğimiz herşey
 5. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki.
 6. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici.
 7. Temel, başlıca, asıl
 8. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan.
 9. Yapay olmayan.
 10. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak, var olan.

virtual address

 1. Görüntü adresi

virtual address space

 1. Sanal adres uzayı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

virtual addressvirtual address spacevirtual circuitvirtual classvirtual communityvirtual computervirtual connectionvirtual directoryvirtual displacementvirtual dos machinevirtuvirtvirt etmekvirtiousvirtopsi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın