virtual ne demek?

 1. Gerçek kuvveti olan
 2. Gerçek olmayan
 3. Fiili
 4. Kuvvet veren
 5. Kuvvette olup eyleme geçmemiş, zımni
 6. Gerçek, asıl, gerçek kuvveti olan, sanal

gerçek

 1. Varlığını şüphesiz kabul ettiğimiz herşey
 2. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki.
 3. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
 4. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici.
 5. Temel, başlıca, asıl
 6. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan.
 7. Yapay olmayan.
 8. Doğruluk
 9. Gerçeklik, realite
 10. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak, var olan.

virtual address

 1. Görüntü adresi

virtual address space

 1. Sanal adres uzayı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

virtual addressvirtual address spacevirtual circuitvirtual classvirtual communityvirtual computervirtual connectionvirtual directoryvirtual displacementvirtual dos machinevirtuvirtvirt etmekvirtiousvirtopsi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın