feeling ne demek?

  1. His, duyu, duygu, dokunma
  2. Dokunma hissi
  3. His dünyası, iç âlemi, merhamet, şefkat
  4. Duygulu, hisli, hassas
  5. Şefkatli
  6. Dokunaklı, tesirli
  7. Dokunma, dokunma hissi, algı, his, duygu, şefkat, hissetme, sezi, acıma, görüş, bakış açısı, sezgi, izlenim

feeling ashamed

  1. Utangaç hissetme, utanmışŸ hissetme, küçük düşŸmüşŸ hissetme

feeling disgust

  1. Bıkkınlık hissetme, nefret hissetme, iğŸrenme duygusuna maruz kalma

Türetilmiş Kelimeler (bis)

feeling ashamedfeeling disgustfeeling heartfeeling hungryfeeling izlenimfeeling of emptinessfeeling of hungerfeeling of importancefeeling of inferiorityfeeling of pridefeelinfeelfeel aboutfeel afterfeel all rightfeel an affinity for
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın