feelin ne demek?

  1. (feeling) i. duygu, his, algı, algılama, idrak; duygusal durum; his, alıgı, farkındalık; hassaslık, duyarlılık, fikir, düşŸünce; yazık, merhamet, acıma, şŸefkat

feeling

  1. His, duyu, duygu, dokunma
  2. Dokunma hissi
  3. His dünyası, iç âlemi, merhamet, şefkat
  4. Duygulu, hisli, hassas
  5. Şefkatli
  6. Dokunaklı, tesirli
  7. Dokunma, dokunma hissi, algı, his, duygu, şefkat, hissetme, sezi, acıma, görüş, bakış açısı, sezgi, izlenim

feeling ashamed

  1. Utangaç hissetme, utanmışŸ hissetme, küçük düşŸmüşŸ hissetme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

feelingfeeling ashamedfeeling disgustfeeling heartfeeling hungryfeeling izlenimfeeling of emptinessfeeling of hungerfeeling of importancefeeling of inferiorityfeelfeel aboutfeel afterfeel all rightfeel an affinity for
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın