feda olmak ne demek?

 1. Uğrunda yok olmak

  Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

  M. A. Ersoy

uğrunda

 1. Amacında, yolunda
 2. Önünde

feda olsun

 1. Varsın gitsin, uğrunda yok olsun!

feda etme

 1. (en)Sacrifice.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

feda olsunfeda etmefeda etmekfedafedaıfedaifedaicefedailer takımıfedailikfedakarfedfed him liesfed in datafed upfed up witholmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın