feature as the star ne demek?

 1. Yildiz gibi parla

feature

 1. Belirtmek, önem vermek
 2. Yayınlamak
 3. Başrolde oynatmak
 4. Yüz uzuvlarından biri
 5. Sima, çehre
 6. Özellik, hususiyet, vasıf
 7. Hal, şekil
 8. Asıl filim
 9. Makale
 10. Tebarüz ettirmek

feature a performance

 1. Bir gösteri yayınlamak, bir gösterinin reklamını yapmak, bir gösterinin varlığŸını duyurmak (oyun, konser, vb.)

as

 1. Kakım.
 2. İskambil kâğıtlarında birli.
 3. Bir işte başta gelen (kimse veya şey).
 4. Arsenik elementinin simgesi.
 5. (∆S) Entropi değişimi.
 6. (en)Ermine.
 7. (en)Stoat.
 8. (en)Very poisonous metallic element that has three allotropic forms; arsenic and arsenic compounds are used as herbicides and insecticides and various alloys; found in arsenopyrite and orpiment and realgar.
 9. (en)United States territory on the eastern part of the island of Samoa.
 10. (en)To the same degree ; 'they were equally beautiful'; 'birds were singing and the child sang as sweetly'; 'sang as sweetly as a nightingale'; 'he is every bit as mean as she is'.

the

 1. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır
 2. O (tarif edatı, harfi tarif, belirtme sıfatı)
 3. Ne kadar, o kadar (mukayese sıfatlarından evvel)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

featurefeature a performancefeature articlefeature codefeature connectorfeature extractionfeature ıntegration testingfeature in an eventfeature lengthfeature playerfeatfeatherfeather bedfeather beddingfeather brainasas ... as everas ... so ...as a consequence ofas a countermeasure toas a cure foras a disabled veteranas a familyas a first impressionas a formalityaa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın