as a disabled veteran ne demek?

 1. Malulen

malulen

 1. Sakat, hasta bir biçimde.
 2. Hastalık, sakatlık sebebiyle.
 3. Malul olarak, sakat olarak. (Osmanlıca'da yazılışı: ma'lulen)
 4. (en)With a physical disability.
 5. (en)As a disabled veteran.

as

 1. Kakım.
 2. İskambil kâğıtlarında birli.
 3. Bir işte başta gelen (kimse veya şey).
 4. Arsenik elementinin simgesi.
 5. (∆S) Entropi değişimi.
 6. (en)Ermine.
 7. (en)Stoat.
 8. (en)Very poisonous metallic element that has three allotropic forms; arsenic and arsenic compounds are used as herbicides and insecticides and various alloys; found in arsenopyrite and orpiment and realgar.
 9. (en)United States territory on the eastern part of the island of Samoa.
 10. (en)To the same degree ; 'they were equally beautiful'; 'birds were singing and the child sang as sweetly'; 'sang as sweetly as a nightingale'; 'he is every bit as mean as she is'.

as ... as ever

 1. Her zamanki gibi: as fast as ever her zamanki gibi hızlı.

a

 1. Ülke, kurum ve yatırım araçlarının yüksek güvenilirlik aralığını gösteren ve derecelendirme kuruluşu tarafından verilen not. A'nın sayıları arttıkça güvenilirlik derecesi yükselir; işaret değişiklikleri her bir konum için olumlu veya olumsuz gelişmelere işaret eder (AA, AAA, A+, AA- vb).
 2. Yunanca yokluk ifade eden ön ek.
 3. Amper.
 4. Anot.
 5. Angström.
 6. Argon simgesi. (II)
 7. Kazanılmış bağışıklık yetmezlik sendromu.
 8. Bk. adres çözünümü iletişim kuralı
 9. (en)AIDS.
 10. (en)Association of Research-based Pharmaceutical Companies.

disabled

 1. Hizmet dışı kalmış
 2. Menedilmiş
 3. Ehliyetsiz
 4. Elverişsiz
 5. Kullanışsız
 6. Özürlü, engelli, sakat

Türetilmiş Kelimeler (bis)

asas ... as everas ... so ...as a consequence ofas a countermeasure toas a cure foras a familyas a first impressionas a formalityas a general ruleaa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımıa b dizilemesia b sarmasıa bad hata bad marka bad sailorababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın