fantazi ne demek?

 1. Bkz. fantezi.
 2. (en)Fantasy.

fantezi

 1. Değişik heves, değişik beğeni, değişik düşünüş
 2. Sonsuz, sınırsız hayal.
 3. Süslü ve türü değişik olan
 4. Serbest biçimli beste veya alaturkada serbest biçimli şarkı.
 5. Yun. Çeşitli ve süslü. Müsrifane süs isteğinden doğan hayal hareketi ile yapılmış süslü eşya veya süslenmek. Ağırbaşlı olmayan.
 6. (en)Fancy.
 7. (en)Fantasy.
 8. (en)Phantasy.
 9. (en)Flamboyance.
 10. (en)Fantasia.

fantazi unsuru

 1. Bk. düşlem öğesi

fantaziye

 1. Yun. Yalandan gösteriş, boş debdebe. Zahiri süs ve zinet. Lüzumlu ihtiyaçtan olmayan ve zevk için kullanılan pahalı eşya.(Sefahet ve dalalette bozulmuş ve İsevi dininden uzaklaşmış Avrupa! Deccal gibi birtek gözü taşıyan kör dehan ile ruh-u beşere Cehennemi haleti hediye ettin! Sonra anladın ki, bu öyle ila--cşi--z bir illettir ki, insanı ala-yı illiyyinden, esfel-i safiline atar. Hayvanatın en bedbaht derecesine indirir. Bu illete karşı bulduğun ilaç, muvakkaten ibtal-i his hizmeti gören cazibedar oyuncakların ve uyutucu hevesat ve fantaziyelerindir. Senin bu ilacın, senin başını yesin ve yiyecek!......Bedbahttır o kadın ki; zevcinin fıskına bakar, onu başka bir surette taklid eder. Veyl o zevc ve zevceye ki; birbirini ateşe atmakta yardım eder. Yani; medeniyet fantaziyelerine birbirini teşvik eder. L.)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fantazi unsurufantaziyefantazmfantazmafantazmagoriafantafantabulousfantailfantailedfantaisie fran italyancafantfanfan air densityfan antennafan beltfan blade
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın