fantaziye ne demek?

  1. Yun. Yalandan gösteriş, boş debdebe. Zahiri süs ve zinet. Lüzumlu ihtiyaçtan olmayan ve zevk için kullanılan pahalı eşya.(Sefahet ve dalalette bozulmuş ve İsevi dininden uzaklaşmış Avrupa! Deccal gibi birtek gözü taşıyan kör dehan ile ruh-u beşere Cehennemi haleti hediye ettin! Sonra anladın ki, bu öyle ila--cşi--z bir illettir ki, insanı ala-yı illiyyinden, esfel-i safiline atar. Hayvanatın en bedbaht derecesine indirir. Bu illete karşı bulduğun ilaç, muvakkaten ibtal-i his hizmeti gören cazibedar oyuncakların ve uyutucu hevesat ve fantaziyelerindir. Senin bu ilacın, senin başını yesin ve yiyecek!......Bedbahttır o kadın ki; zevcinin fıskına bakar, onu başka bir surette taklid eder. Veyl o zevc ve zevceye ki; birbirini ateşe atmakta yardım eder. Yani; medeniyet fantaziyelerine birbirini teşvik eder. L.)

fantazi

  1. Bkz. fantezi.
  2. (en)Fantasy.

fantazi unsuru

  1. Bk. düşlem öğesi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fantazifantazi unsurufantazmfantazmafantazmagoriafantafantabulousfantailfantailedfantaisie fran italyanca
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın