exist to ne demek?

 1. var olmak

exist

 1. Var olmak, mevcut olmak
 2. Bulunmak, olmak
 3. Kalmak, baki olmak
 4. Yaşamak, geçinmek.
 5. Var olmak, olmak, bulunmak, yaşamak

existance

 1. Ömür

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

Türetilmiş Kelimeler (bis)

existexistanceexistenceexistence signexistence theoremexisluousexistentexistentialexistential psychologyexistential quantification signexistential quantifierexicotoxineexigenceexigencyexigency exigenceexigenttoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbto a dayto a degreeto a distanceto a faultto a great extenttt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın