existence ne demek?

  1. Varlık, mevcudiyet, var oluş
  2. Hayat, ömür
  3. Bulunma, tezahür
  4. Varoluş, ömür, olma, varlık, hayat

existence sign

  1. Varolma imi

existence theorem

  1. Varlık savı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

existence signexistence theoremexistentexistentialexistential psychologyexistexist toexistance
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın