ex nihilo ne demek?

  1. Yoktan var etmek, yaratmak. Creation from or out of nothing.

    Banks to create money ex nihilo. This theory gets Nobel Prize 2022!

ex animo

  1. Yürekten, içtenlikle
  2. Samimi olarak
  3. (en)Sincerely

ex ante

  1. Önceden tahmin edilmiş, planlanmış

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ex animoex anteex ante reel faiz oranıex ante tasarrufex ante yatırımexex aqex bonusex cathedraex code 93ee 6 banyoe 6 prosese ağe boatnihilnihilismnihilistnihilist nihilistnihilisticnihnihanihabnihadnihade
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın