evren ışınları ne demek?

 1. Güneşten ve uzayın derinliklerinden geldiği sanılan, genellikle büyük erkeli yüklü parçacıklar.
 2. Bk. kozmik ışınlar
 3. (en)Cosmic rays.
 4. (al)Kosmische Strahlen
 5. (fr)Rayons cosmiques

kozmik ışınlar

 1. Yıldızlar arası uzaylardan gelerek atmosfere giren, kaynakları kesinlikle bilinmeyen ışınlar.
 2. Bk. evren ışınları
 3. Uzaydan devamlı olarak yeryüzüne gelen, çok yüksek enerjisi olan partiküller ve elektromanyetik radyasyon. Evren ışınları.
 4. Uzayın bütün yönlerinden dünya yüzeyine ulaşan çok kısa (yaklaşık 5x103 nm) dalga boylu ve girici bir ışın.
 5. (en)Cosmic rays.
 6. (fr)Rayonnements cosmiques
 7. (fr)Rayon de cosmique

evren ışını

 1. Evrenden gelip yer havayuvalarına giren yüksek erkeli parçacık ışınımına ilişkin ışın.
 2. (en)Cosmie radiation, cosmic rays.
 3. (fr)Rayonnement cosmique, rayons cosmiques

evren ışını sağanağı

 1. Bkz. çağlayan sağanağı.

ışın

 1. Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti, şua.
 2. Işınetkin özdeklerin saçtıkları alfa, beta, gama ışınlarından her biri.
 3. Bir noktadan çıkıp sonsuza giden yarım doğrulardan her biri.
 4. Isı ya da ışık erkesinin yayılma doğrultusunu gösteren çizgi.
 5. Bir çemberin ya da bir yuvarın özeğinden dışa doğru uzanan çizgilerden her biri.
 6. Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti.
 7. Bk. dizi
 8. (en)Ray.
 9. (en)Gleam.
 10. (en)Beam.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

evren ışınıevren ışını sağanağıevrenevren bilimievren bilimselevren değişkenliğievren doğumsalevren doğumuevren gemiciliğievren gözerimievreevre açısıevre bindiricisievre çizelgesievre çizgesiışınları kırmakışınların kırılarak yayılmasıışınların tahlili bahsiışınla bozundurmaışınla tedaviışınlamaışınlamakışınlandırma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın