etrafa yaymak ne demek?

 1. (en)Bruit.

etrafa saldırmak

 1. (en)Run amuck, run amok, lash about, lash out.

etraf

 1. Yanlar, taraflar
 2. Çevre, dolay
 3. Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu kimseler, yakınlar, muhit
 4. Kanat, kol ya da bacaklar.
 5. (Taraf. C.) Taraflar, yanlar, canibler, yönler, uçlar, kıyılar.
 6. (en)Limb.
 7. (en)Enviroment.
 8. (en)Surroundings.
 9. (en)Adjacencies.
 10. (en)Vicinity.

yaymak

 1. Bir şeyi açarak, düzelterek bir alanı örtecek biçimde sermek
 2. Birçok kimseye duyurmak
 3. Çevreye dağılmasına sebep olmak.
 4. Sınırı genişletmek.
 5. Koyun, inek vb.ni otlatmak.
 6. Dağınık ve düzensiz bir biçimde saçmak, dağıtmak.
 7. (en)Emit.
 8. (en)Broadcast.
 9. (en)Circulate.
 10. (en)Convey.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

etrafa saldırmaketrafetraf iskeletietrafı boş bulmaketrafı çabucak düzeltmeetraetrabetradetryaymakyaymayayma işiyaymacayaymacıyaymacılıkyayyay aracıyay askısıyay ayarlayay ayarlayıcısı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın