etkisiz doz ne demek?

 1. Uygulandığı zaman herhangi bir sağaltıcı etkiye neden olmayan ilaç dozu.
 2. (en)Non effective dose.

etkisiz duruma getirme

 1. --Iişi--, ışınlama veya diğer enerji çeşitleriyle belirli biyolojik faaliyeti geciktirme veya sona erdirme işlemi.
 2. (en)Being inactivated.

etkisiz alel

 1. Fonksiyonel bir ürünü olmayan ve bu nedenle genellikle çekinik gibi davranan alel. Nul alel.
 2. (en)Null allele.
 3. (fr)Null allelé
 4. (la)Nullus: hiçbiri

doz

 1. Bir ilacın bir defada veya bir günde alınması gereken miktarı
 2. Bir maddenin bir birleşiğe, bir karışıma giren veya girmesi gereken belli miktarı, düze.
 3. Genellikle bir davranış, bir konuşma vb.nde yeterli görülen ölçü
 4. Düze
 5. Bir ilacın bir defada alınan miktarı.
 6. İstenilen etkiyi oluşturan ilaç miktarı.
 7. Kim: Bir maddenin bir karışıma girmesi gereken muayyen miktarı.
 8. Bir defada verilen ilaç miktarı.
 9. (en)Dose.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

etkisiz duruma getirmeetkisiz aleletkisiz bırakmaketkisiz elemanetkisiz geri dönülen durumetkisizetkisiz hale getiretkisiz hale getirmeetkisiz hale getirmeketkisiz kılınanlaretkisietkisi altındaetkisi azalmışetkisi olmaketkisini artırmakdozdoz aşımıdoz ayarlamadoz bilgisidoz bölüntüsüdoz debimetresidoz debiölçeridoz derecesidoz derecesi ölçeridoz eşdeğer debisidodo a bunkdo a dancedo a disservicedo a double take
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın