esaslı şekilde öğretmek ne demek?

 1. (en)Ground

ground

 1. Karaya oturmak; karaya oturtmak.
 2. Dışarı çıkartmamak.
 3. Gerekçe, sebep, neden.
 4. Yer, zemin
 5. Toprak
 6. Yeryüzü
 7. Meydan, saha, arsa
 8. Mesafe, yer
 9. Denizin dibi, dip
 10. Mebde, prensip

esaslı

 1. Köklü, geniş ölçüde etkili, güzel, doğru
 2. Köklü, etkili, güzel bir biçimde, doğru olarak.
 3. (en)Real.
 4. (en)True.
 5. (en)Fundamental.
 6. (en)Main.
 7. (en)Based.
 8. (en)Founded.
 9. (en)Principal.
 10. (en)Basic.

esaslı menfaat sahibi

 1. Bk. ana çıkar iyesi

şekil

 1. Biçim
 2. Bir konuyu açıklamaya yarayan resim veya çizim.
 3. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz.
 4. Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi
 5. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi.
 6. Olma biçimi, durum, hâl.
 7. Anlatım biçimi
 8. Biçim.
 9. Bk. biçim
 10. (en)Form.

öğretmek

 1. Bir kimseye bir konuda bilgi ve beceri kazandırmak
 2. Yetenek kazandırmak.
 3. Bilinmeyen bir konuda bilgi sahibi olmasını sağlamak
 4. (en)Teach.
 5. (en)Instruct.
 6. (en)Show.
 7. (en)Enlighten.
 8. (en)Indoctrinate.
 9. (en)Initiate.
 10. (en)Introduce.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

esaslıesaslı menfaat sahibiesaslı neticeesaslı olmayanesaslı yemek maddelerinden biriesaslıca incelemekesaslandırmaesaslandırmakesaslanmaesaslanmakesaslaresasesas alınan noktaesas alınan yükseklikesas antenesas belirtişekilden ibaretşekildeşşekildeşlikşekildaşşekildaşlıkşekilşekil açıklamasışekil almakşekil bilgisişekil bilimişekibşekibaşekibeşekşekavetşekayıkşekelşeker
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın