erkesel yeğinlik ne demek?

 1. (bir kaynağın, bir doğrultuda)bkz. ışınım yeğinliği (bir kaynağın, bir doğrultuda).

erkesel aydınlık

 1. (bir yüzeyin bir noktasında)bkz. ışınımlılık (bir yüzeyin bir noktasında).

erkesel verim

 1. (bir ışınım kaynağının)bkz. ışınım etkinliği (bir ışınım kaynağının).

yeğinlik

 1. Yeğin olma durumu.
 2. Bir ses çıkarılırken algılanan ve titreşimlerin genliğinden kaynaklanan özellik.
 3. Bir etkinliğin veya bir gücün derecesi, şiddet.
 4. Kuvvet, alan, erke, gibi niceliklerin seçilen bir birimle ölçülen sayısal tutarı.
 5. Kuvvet, alan, erke, gibi niceliklerin seçilen bir birimle ölçülen sayısal tutarı.
 6. Işık, mıknatıslı alan, akım, vb. etkileyici niceliklerin birim zamandaki çokluklarını belirten ölçek.
 7. (en)Intensity, setrength.
 8. (en)Intensity.
 9. (al)Intensität
 10. (fr)Intensité

Türetilmiş Kelimeler (bis)

erkesel aydınlıkerkesel verimerkesel yayımlayıcılıkerkesaklarerkesaklar ucuerkeerke aktaranıerke aralığıerke atlamasıerke dağılımıerkerk istencierkaerkaberkabanyeğinlikyeğinlik dağılış eğrisiyeğinlik dağılış yüzeyiyeğinlik vurgusuyeğinlemeli fiilyeğinleşmeyeğinleşmekyeğinleştirilmiş tarımyeğinleştlrilmiş hayvancılıkyeğinyeğiner
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın