erkesel verim ne demek?

 1. (bir ışınım kaynağının)bkz. ışınım etkinliği (bir ışınım kaynağının).

erkesel aydınlık

 1. (bir yüzeyin bir noktasında)bkz. ışınımlılık (bir yüzeyin bir noktasında).

erkesel yayımlayıcılık

 1. (bir yüzeyin bir noktasında)bkz. ışıyıcılık (bir yüzeyin bir noktasında).

verim

 1. Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman.
 2. Ortaya çıkan, istenilen, beklenilen sonuç, semere
 3. Uluslararası birimle "hektar başına kental" olarak tarladan elde edilen ürün.
 4. Birim ham özdek başına elde edilen ürünün % olarak gösterilmesi.
 5. Bir hayvandan belirli bir süre içerinde elde edilen et, süt ve yumurta ve yün gibi hayvansal ürün miktarının belirlenmesinde kullanılan bir terim.
 6. Ortaya çıkan, beklenilen, istenilen sonuç.
 7. Birim zamanda birim alandan elde edilebilecek ürün miktarı.
 8. (en)Production.
 9. (en)Capacity.
 10. (en)Crop.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

erkesel aydınlıkerkesel yayımlayıcılıkerkesel yeğinlikerkesaklarerkesaklar ucuerkeerke aktaranıerke aralığıerke atlamasıerke dağılımıerkerk istencierkaerkaberkabanverimverim değeriverim gücüverim kaybıverim oranıverim oraniverim payı gereksinimiverim payı rasyonuverim sağlamakverim yemlemesiveriveri açıklama diliveri açıklama kitaplığıveri adıveri ağı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın