ergime ısısı ne demek?

 1. Bir katının sıvı durumuna geçmesi için verilmesi gereken ısı.

ergime

 1. Bkz. erime
 2. Katı haldeki bir maddenin basınç ya da belirli bir ısı altında sıvılaşması durumu
 3. Ergimek işi, zeveban.
 4. Bkz. fusion, lizis
 5. (en)Reduction.

ergime noktası

 1. Bir katının katı durumdan sıvı duruma geçmeye başladığı ve ergime sona erene kadar koruduğu sıcaklık.
 2. (en)Melting point.

ı

 1. İzolösin amino asit.
 2. Hipoksantin.
 3. İyot.
 4. İnozin.
 5. İyonik kuvvet.
 6. Elektrik akımı.
 7. İyodun simgesi.
 8. Eylemsizlik momenti.
 9. İyonik şiddet.
 10. I-, iyodür iyonunun simgesi. (II)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ergimeergime noktasıergime temperatürüergime yasasıergimekergimemekergiergicanergideergidenergidenigahergerg inerergaergadergadik durumısısızısısız ışıkısısağaltımısısalanısısalan gazısısalan ısıalan temelli atmosferısısalan temelli atmosferısıısı aktarımıısı alıcı organısı almazısı artışı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın