epiteliyal retikulum hücreleri ne demek?

 1. Timüsün yapısında yer alan, kan ve lenf damarlarına karşı hücresel bir bariyeri oluşturan, uzun sitoplazmik uzantılara sahip yutak endodermi kökenli hücreler.
 2. (en)Epithelioreticulocytus thymi.

epiteliyalis

 1. Epitelle ilgili olan
 2. (en)Epithelialis.

epiteliyalize

 1. Epitel tabaka ile lezyonlu bölgenin yeniden örtülmesini sağlamak.
 2. (en)Epithelialize.

retikulum

 1. Ağcık
 2. Bk. börkenek
 3. Börkenek.Dgr.: anat. reticulum
 4. (en)Reticulum.

hücre

 1. İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze.
 2. Küçük oda
 3. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda
 4. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.
 5. Göze
 6. Bir canlının tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşı.
 7. Genellikle gözle görülemeyecek kadar küçük, yarı geçirgen bir zar ile çevrili sitoplâzma kitlesinden oluşan, sitoplâzma içinde çeşitli hayalî olayları yürüten çekirdek, endoplâzmik retikulum, mitokondri, sentriol, lizozom, ribozom, gibi organeller ile mikrofilâmentler, mikrotüpçükler vb. yapılar bulunan, genetik materyali ya bir zar ile çevrili (ökaryot) ya da sitoplâzma içinde zarsız olarak yer alan (prokaryot) bir organizmanın yapı ve görev bakımından en küçük birliği.
 8. Bk. odacık
 9. Birkaç anlamı olan bir terim.1. Elektrokimyada bir tuz köprüsü ile elektriksel teması sağlanmış çözeltilere daldırılmış bir çift elektrottan ibaret bir sistem; elektrotlar dış devrede metalik iletken ile bağlıdır. 2. Spektroskopide, bir optik aletin ışık yolu üzerinde, içine numune konulan kap.
 10. Organizmanın canlılığını kendi başına sürdürebilen, bölünüp çoğalabilen ve dışarıdan aldığı maddeleri özümleyebilen en küçük birimi. Çekirdek ve sitoplazmadan oluşan hücre içerisinde canlılığını sürdürebilen organeller bulunurlarsa da bunların yaşaması hücrelerin canlılığını devam ettirmesine bağlıdır.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

epiteliyalisepiteliyalizeepiteliyoidEpiteliyokistEpiteliyokist enfeksiyonuepitelimsi hücreepiteliotropikepiteliotropik lenfomepitelitepitelepitel bağımlı gevşetici faktörepitel dokuepitel dokusuepitel hücreretikulumretikulum hücreleriretikulum iplikleriretikular telretikularisretikuler gözeretikulitisretikulitis travmatika
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın