entail to ne demek?

 1. gerektirmek, zorunlu kılmak

entail upon sb

 1. Dikte etmek

entail

 1. Şartlı bağışlamak
 2. Gerektirmek
 3. Yol açmak
 4. İngiltere'de bir mülkün varis tarafından ferağ veya satışını meneden miras usulu
 5. Miras yoluyla intikal eden ve satılması yasak olan gayri menkuller, meşruta.
 6. İcap ettirmek
 7. Sürüklemek

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

Türetilmiş Kelimeler (bis)

entail upon sbentailentailerentailmententailsentablatureentablemententadenttoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbto a dayto a degreeto a distanceto a faultto a great extenttt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın