entail ne demek?

  1. Ingiltere'de bir mülkün vâris tarafından ferağ veya satışını meneden miras usulu
  2. Miras yoluyla intikal eden ve satılması yasak olan gayri menkuller, meşruta.
  3. Icap ettirmek
  4. Huk

entail to

  1. gerektirmek, zorunlu kılmak

entail upon sb

  1. Dikte etmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

entail toentail upon sbentailerentailmententailsentablatureentablemententadent
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın