endotelyokoriyal plasenta ne demek?

 1. Fetüste koryon villuslarının döl yatağı kan damarlarının endoteline kadar uzanan plasenta çeşidi. Karnivorlarda görülen bu tip plasentada koryon villuslarındaki trofoblast hücrelerinin proteolitik enzimleri, döl yatağı mukozasının epiteliyle bağ doku katmanını eriterek villuslar damarların endoteline uzanır.
 2. (en)Placenta endotheliochorialis, İng. endotheliochorial placenta.

endotelyom

 1. Endotel hücrelerinde oluşan tümör.
 2. (en)Endocthelioma.

endotelyoma

 1. (en)Endothelioma

plasenta

 1. Etene.
 2. Döleşi
 3. Embriyoyla uterus arasında metabolik ve hormonal ilişkiyi sağlayan geçici oluşum, eten. Fetusun beslenmesi ve zararlı maddelerin uzaklaştırılması plasenta tarafından gerçekleştirilir.
 4. Etene.
 5. Döl yatağında, anayla dölüt arasında bulunan, dölütün ve ananın kan damarlarının birbirine yakın bulunduğu, ozmozla besin ve oksijen değişmesini sağlayan damarlı, süngerimsi bir yapı.
 6. (en)Placenta, afterbirth.
 7. (en)Placenta.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

endotelyomendotelyomaendotelyositendotelyozplasentaplasenta dekolmanıplasenta diskoideaplasenta endoteliyo koriyalisplasenta engeliplasenta epitelyo koriyalisplasenta gonadotropik hormonlarıplasenta hemo endotelyalisplasenta hemo koriyalisplasenta hormonlarıplaseplaseboplaselemeplaselemek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın