endokard yastıkları ne demek?

 1. Embriyonel dönemde kalbin kulakçık ve karıncıklar arasındaki kanalda biçimlenen gevşek yapıda iki mezenkim kitlesi. Karıcık ve kulakçıklar arasındaki septumlar, mitral ve triküspital kapakçıklar endokard yastıklarından biçimlenir.
 2. (en)Endocardial cushions.

endokard yastık kusurları

 1. Kalbin iç zarının yastıklarındaki gelişim anomalilerinden kaynaklanan yapılış bozuklukları. Bunlar üçlü kapakta yarık oluşumlu ventriküler septal defekt ve atriyoventriküler kanal kusurlarıdır.
 2. (en)Endocardial cushion defects.

endokard

 1. Kalbin içini örten bir sıra yassı epitel dokudan oluşan zar.
 2. Kalbin içini örten bir sıra yassı epitel dokudan oluşan seröz zar, endokardiyum.
 3. (en)Endocardium.

yastık

 1. Başın altına koymak veya sırtı dayamak için kullanılan, içi yün, pamuk, kuş tüyü, ot vb.yle doldurulmuş küçük minder
 2. Bu biçimde yapılmış ve türlü işlerde kullanılan şey.
 3. Fide yetiştirmek için ince toprak ve gübreden hazırlanmış yüksekçe yer.
 4. Yapılarda, makinelerde bazı bölümlerin üzerine dayandığı parça.
 5. Bir işlergede oluşabilen geritepmeyi soğuran düzenek.
 6. Bir işlergede oluşabilen geritepmeyi soğuran düzenek.
 7. (en)Pad.
 8. (en)Buffer.
 9. (en)Bolster.
 10. (en)Cushion.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

endokard yastık kusurlarıendokardendokardektomiendokardikendokardiozisendokarditendokarditisendokarditis fibrozaendokarditis kalsifikansendokarditis ülserozaendokaransendokanibalizmendoendoamniyoskopiendoaneurismorraphyendoaneurysmorrhaphyendoanevrizmoplastiyastıkla beslemekyastıkla desteklemekyastıklamayastıklamamakyastıklı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın