endokard yastık kusurları ne demek?

 1. Kalbin iç zarının yastıklarındaki gelişim anomalilerinden kaynaklanan yapılış bozuklukları. Bunlar üçlü kapakta yarık oluşumlu ventriküler septal defekt ve atriyoventriküler kanal kusurlarıdır.
 2. (en)Endocardial cushion defects.

endokard

 1. Kalbin içini örten bir sıra yassı epitel dokudan oluşan zar.
 2. Kalbin içini örten bir sıra yassı epitel dokudan oluşan seröz zar, endokardiyum.
 3. (en)Endocardium.

endokard yastıkları

 1. Embriyonel dönemde kalbin kulakçık ve karıncıklar arasındaki kanalda biçimlenen gevşek yapıda iki mezenkim kitlesi. Karıcık ve kulakçıklar arasındaki septumlar, mitral ve triküspital kapakçıklar endokard yastıklarından biçimlenir.
 2. (en)Endocardial cushions.

yastık

 1. Başın altına koymak veya sırtı dayamak için kullanılan, içi yün, pamuk, kuş tüyü, ot vb.yle doldurulmuş küçük minder
 2. Bu biçimde yapılmış ve türlü işlerde kullanılan şey.
 3. Fide yetiştirmek için ince toprak ve gübreden hazırlanmış yüksekçe yer.
 4. Yapılarda, makinelerde bazı bölümlerin üzerine dayandığı parça.
 5. Bir işlergede oluşabilen geritepmeyi soğuran düzenek.
 6. Bir işlergede oluşabilen geritepmeyi soğuran düzenek.
 7. (en)Pad.
 8. (en)Buffer.
 9. (en)Bolster.
 10. (en)Cushion.

kusur

 1. Noksan ve acizlik.
 2. İhmal, tedbirsizlik.
 3. Eksiklik, noksan, nakısa
 4. Özür.
 5. Bilerek veya bilmeyerek bir işi gereği gibi yapmama.
 6. Elverişsiz durum.
 7. Bkz. arıza
 8. Bilerek savsama sonucu ya da bir önlemsizlik yüzünden ortaya çıkan yasanın korumadığı bir eylem, olay ya da işlem.
 9. Hayvanın verim yeteneğinin zayıflaması veya yaşam gücünün azalması.
 10. Genetik anormalliklere neden olan allel.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

endokardendokard yastıklarıendokardektomiendokardikendokardiozisendokarditendokarditisendokarditis fibrozaendokarditis kalsifikansendokarditis ülserozaendokaransendokanibalizmendoendoamniyoskopiendoaneurismorraphyendoaneurysmorrhaphyendoanevrizmoplastiyastıkyastık bellekyastık bıyıkyastık danteliyastık distorsiyonuyastık gibiyastık kavgasıyastık kılıfıyastık kılıfı kumaşıyastık koymakyastıyastıgaçyastığa benzer şeyyastığa yatırmakyastağaçyastamayastamakyastan çıkarmayastanmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın