endokard ne demek?

  1. Kalbin içini örten bir sıra yassı epitel dokudan oluşan zar.
  2. Kalbin içini örten bir sıra yassı epitel dokudan oluşan seröz zar, endokardiyum.
  3. (en)Endocardium.

endokard yastık kusurları

  1. Kalbin iç zarının yastıklarındaki gelişim anomalilerinden kaynaklanan yapılış bozuklukları. Bunlar üçlü kapakta yarık oluşumlu ventriküler septal defekt ve atriyoventriküler kanal kusurlarıdır.
  2. (en)Endocardial cushion defects.

endokard yastıkları

  1. Embriyonel dönemde kalbin kulakçık ve karıncıklar arasındaki kanalda biçimlenen gevşek yapıda iki mezenkim kitlesi. Karıcık ve kulakçıklar arasındaki septumlar, mitral ve triküspital kapakçıklar endokard yastıklarından biçimlenir.
  2. (en)Endocardial cushions.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

endokard yastık kusurlarıendokard yastıklarıendokardektomiendokardikendokardiozisendokarditendokarditisendokarditis fibrozaendokarditis kalsifikansendokarditis ülserozaendokaransendokanibalizmendoendoamniyoskopiendoaneurismorraphyendoaneurysmorrhaphyendoanevrizmoplasti
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın