emek aranımı ne demek?

  1. Bk. emek istemi

emek istemi

  1. Belirli bir dönemdeemek istemini belirleyen diğer faktörler veri iken, değişik ücret düzeylerinde, firmaların çalıştırmak istedikleri emek süresi veya miktarı.
  2. (en)Labour demand.

emek artıran teknolojik ilerleme

  1. Emek gücünde fiziksel bir artış olmadığı halde tıpkı emek gücünde bir artış olmuş gibi çıktıda artışa neden olan teknolojik gelişme. Bu durum üretimde emek gücünün sayısını arttırmaksızın çıktı içinde emek payını artırır.
  2. (en)Labour augmenting technical progress.

emek arz fazlası

  1. Bk. emek sunum fazlası

aramı

  1. Dinlenme, rahat etme. (Osmanlıca'da yazılışı: ârâmî)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

emek artıran teknolojik ilerlemeemek arz fazlasıemek arzıemekemek akışkanlığıemek bolluğuemek çekmekemek değer kuramlarıemek değer teorileriemek devir oranıemeeme seme yaramamakeme yaramakEMEAemeçaranılanaranılmaaranılmakaranızdaaranaranacak alanaranacak konumaranacak numaraaranağmesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın