emek bolluğu ne demek?

 1. Bk. emek sunum fazlası

emek sunum fazlası

 1. Ücretlerin denge düzeyinin üstünde olması nedeniyle sunulan emek miktarının istem miktarından fazla olması. krş. emek sunum açığı
 2. (en)Excess labour supply, negative excess labour demand, labour surplus.

emek

 1. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü
 2. Uzun ve yorucu, özenli çalışma
 3. İnsanın bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak için giriştiği hem doğal ve toplumsal çerçevesini hem de kendisini değiştiren çalışma süreci, say.
 4. Belli bir bedel karşılığı üretim sürecinde üretim faktörlerinden biri olarak yer alan beden ve/veya beyin gücü.
 5. Uzun, yorucu ve özenli çalışma.
 6. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü.
 7. 1. uzun, yorucu ve özenli çalışma. 2. bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü.
 8. (en)Labour, labour.
 9. (en)Labor.
 10. (en)Labour.

emek akışkanlığı

 1. İşçilerin; meslek içi, iş kolları, bölgeler veya ülkeler arasında herhangi bir engelle karşılaşmaksızın hareket edebilmeleri. krş. dikey işgücü akışkanlığı, yatay işgücü akışkanlığı
 2. (en)Mobility of labour.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

emekemek akışkanlığıemek aranımıemek artıran teknolojik ilerlemeemek arz fazlasıemek arzıemek çekmekemek değer kuramlarıemek değer teorileriemek devir oranıemeeme seme yaramamakeme yaramakEMEAemeçbollukbolluk çelişkisibolluk içindebolluk içinde büyütmekbolluk içinde yaşamakbollboll weevilbollanmabollanmakbollard
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın