ekspresyonist ne demek?

  1. Dışa vurumcu.
  2. (en)Expressionist.

ekspresyonist tiyatro

  1. Naturalizmin aşırı doğa kopyacılığına ve empresyionizmin dış izlenim düzenine karşı bir tepki olarak doğmuş ve 1910'dan 1924'e kadar sürmüş bir tiyatro akımıdır. Tiyatro alanında ekspresyonizm, ilk olarak Almanya'da uygulanmıştır. Alman ekspresyonist yazarları, naturalist çevre oyunlarına, empresyonist atmosfer ve duygu oyunlarına ve simgeli düşünce oyunlarına karşı, iç gerçeği, salt insanı eksen olarak alan oyunlar yazmışlardı. Baba, çocuk, karı, koca, öğretmen, asker gibi çok genel tiplerden hareket eder, bunlara özel nitelikler vermezler. Konuyu tektonik bir örgü yerine kopuk kopuk ancak tüm anlam bakımından ortak bağı olan tablolar sistemi ile işlerler. Naturalizmin, gerçeğe uymuyor sakıncasıyla oyundan çıkarıp attığı monologu, ekspresyonistler, iç dünyanın doğrudan doğruya anlatımı sayarak yeniden kullanırlar.ekspresyonist tiyatro, yönetim, dekor ve ışıkta yalınlık arar. Örnek: Hasenclever "Der Sohn" (Oğul).
  2. Bk. dışavurumcu tiyatro
  3. (en)Expressionistic theater.
  4. (fr)Théâtre expressioniste

ekspresyonizm

  1. Dışa vurumculuk.
  2. Bk. dışavurumculuk
  3. (en)Expressionism.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ekspresyonist tiyatroekspresyonizmekspresyonekspresyon vektörüekspresekspres olarakekspres olmayanekspres olmayan trenekspres otobüs
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın