ekspresyonist tiyatro ne demek?

 1. Naturalizmin aşırı doğa kopyacılığına ve empresyionizmin dış izlenim düzenine karşı bir tepki olarak doğmuş ve 1910'dan 1924'e kadar sürmüş bir tiyatro akımıdır. Tiyatro alanında ekspresyonizm, ilk olarak Almanya'da uygulanmıştır. Alman ekspresyonist yazarları, naturalist çevre oyunlarına, empresyonist atmosfer ve duygu oyunlarına ve simgeli düşünce oyunlarına karşı, iç gerçeği, salt insanı eksen olarak alan oyunlar yazmışlardı. Baba, çocuk, karı, koca, öğretmen, asker gibi çok genel tiplerden hareket eder, bunlara özel nitelikler vermezler. Konuyu tektonik bir örgü yerine kopuk kopuk ancak tüm anlam bakımından ortak bağı olan tablolar sistemi ile işlerler. Naturalizmin, gerçeğe uymuyor sakıncasıyla oyundan çıkarıp attığı monologu, ekspresyonistler, iç dünyanın doğrudan doğruya anlatımı sayarak yeniden kullanırlar.ekspresyonist tiyatro, yönetim, dekor ve ışıkta yalınlık arar. Örnek: Hasenclever "Der Sohn" (Oğul).
 2. Bk. dışavurumcu tiyatro
 3. (en)Expressionistic theater.
 4. (fr)Théâtre expressioniste

dışavurumcu tiyatro

 1. Doğalcıların aşırı doğa kopyacılığına, izlenimciler ve simgecilerin içedönük gizemciliğine karşı bir tepki olarak Almanya'da ortaya çıkmış ve 1910 ile 1924 yılları arasında etkin olmuş bir akım. Çıkışı o dönemdeki Almanya'nın toplumsal ve ekonomik durumundan kaynaklanmıştır. Otoriteye başkaldırıyı, daha iyi bir düzen isteğini içeren bu akımda çeşitli eğilimler yer alır. Oyun yapılarında sürekli bir akış yerine, kısa sahneler vardır; şiirli konuşmalardan makine tıkırtılarına değin uzanan bir dil özelliğini kapsar. Oyun kişileri bireyi değil, yığını, sınıfı ya da topluluğu yansılar. Düşünceyi iletmede, gergi üzerine düşürülen resimlere, yazılara ve sinema filmlerine başvurulur. Epik tiyatroyu etkilemiştir.
 2. (en)Expressionistic theatre.
 3. (fr)Théâtre expressioniste

ekspresyonist

 1. Dışa vurumcu.
 2. (en)Expressionist.

ekspresyonizm

 1. Dışa vurumculuk.
 2. Bk. dışavurumculuk
 3. (en)Expressionism.

tiyatro

 1. Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
 2. Bu türleri, izleyiciler önünde sahnede oynayan grup
 3. Oyun yazma sanatı
 4. Sahnelenmek için yazılmış oyunların tümü
 5. Bk. gösteri evi
 6. Yun. Dram, komedi ve sair piyeslerin temsil edildiği yer.
 7. (en)Theater.
 8. (en)Theatre.
 9. (en)Playhouse.
 10. (en)Play.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ekspresyonistekspresyonizmekspresyonekspresyon vektörüekspresekspres olarakekspres olmayanekspres olmayan trenekspres otobüstiyatrotiyatro abartarak oynayan oyuncutiyatro afişitiyatro bekçisitiyatro biletitiyatro bilginitiyatro bilimitiyatro binasıtiyatro birimitiyatro birinci balkontiyatral danstiyatiyabendazoltiyakatiyamfenikoltiyamin
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın