eksenel ne demek?

  1. Eksenle ilgili.
  2. (en)Axial, pertaining to an axis (straight line around which an object turns).

eksenel bileşenler

  1. (…)
  2. (en)Axial coordinates.
  3. (fr)Coordonnées axiales

eksenel gerilme

  1. (en)Axial stress.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eksenel bileşenlereksenel gerilmeeksenel gezintieksenel hatveeksenel kompresöreksenel oraneksenel pompaeksenel simetrieksenel vektöreksenel yatakeksene göre simetriekseneksen alçalmasıeksen aralığıeksen başlığıeksen başlıkları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın