ekonomik amborgo ne demek?

  1. Bk. ambargo

ambargo

  1. Bir malın serbest sürümünü engellemek için konulan yasak.
  2. Bir devletin, gemilerin kendi limanlarından ayrılmasını yasaklama buyruğu.
  3. Bir ülkenin dış dünyayla ilişkilerini engelleme.
  4. Askerî, siyasî ve iktisadî nedenlerle belirli malların iç veya dış ticarette serbestçe alım, satım ve taşınmasını engellemek için alınan önlem.
  5. Bir para veya malın kullanılması veya başka bir yere götürülmesi ya da bir geminin bulunduğu limandan ayrılması yasağı.
  6. (en)Embargo.

ekonomik ambargo

  1. Cezalandırmak amacıyla bir ülkeye ekonomik alanda yaptırım uygulama.

ekonomik açıdan güvenilirlik

  1. (en)Respectability.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ekonomik ambargoekonomik açıdan güvenilirlikekonomik analizekonomik artıkekonomik bakımdan güçlüekonomikekonomik baskıekonomik biçimdeekonomik birlikekonomik buhranekonomiekonomi biçimleriekonomi bilimiekonomi bölümüekonomi classamboamboceptoramboceptorgenambolaliambolektomiambambageambagesambageuziambak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın