eklenen tutanak ne demek?

 1. (en)Add record

add

 1. Ilave etmek
 2. Toplamak
 3. Artırmak
 4. Karıştırmak
 5. Katıştırmak
 6. Kuvvet, salabet. (Osmanlıca'da yazılışı: âdd)
 7. Eklemek
 8. Katmak
 9. Zammetmek

eklenen görev

 1. (en)Added task

eklenen kayıt

 1. (en)Addition record

tutanak

 1. Meclis, kurul, mahkeme vb. yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname.
 2. Bir durumu tespit eden veya edenler tarafından imzalanan belge, zabıt varakası.
 3. Birçok kimsenin imzaladığı rapor, mazbata.
 4. Kamu kuruluşlarının ya da özel kuruluşların toplantılarındaki tartışmaları olduğu gibi saptayan yayın.
 5. Bk. kayıt
 6. (Bak: Zabıt)
 7. (en)Proceedings.
 8. (en)Record.
 9. (en)Minutes.
 10. (en)Protocol.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eklenen göreveklenen kayıteklenen kayipeklenen kazançeklenen şeyekleneneklenebilir bellekeklenecekeklenecek bileşenlereklendiği yerekleekle okueklefeklektikeklektik metodtutanaktutanak tutmaktutanakçıtutanakçılıktutanakları ıçertutanağa kaydetmektutantutan kimsetutan şeytutacaktutaçtutagaçtutaktutalım kituttut kelin perçemindentut tut
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın